Týden bez hranic

 • PDF
 • Tisk
 • Email
OPCHS_sk_cz_a_EU_barva     ER_BBK_barva

 

Název projektu: Společné odemykání hraniční řeky Dyje 
Program: Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Prioritní osa: I Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce 
Oblast podpory: I.6. Fond mikroprojektů
Realizace projektu: 08/2010 – 10/2010
Vedoucí partner: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Partneři projektu: Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica
Rozpočet: 16 881,-- EUR

Projekt „Týden bez hranic“ reaguje na aktuální potřeby partnerských organizací rozšiřovat a inovovat sportovní a další integrující aktivity pro studenty prvních ročníků. Vedoucí partner projektu (Obchodní akademie, Břeclav) realizuje již několik let tzv. „Startovací týden“ pro vlastní žáky z prvních ročníků s cílem usnadnit nováčkům ve škole vstup do nového prostředí. Aktivity směřující k sebepoznání, k poznání druhého, k odstranění pomyslných bariér mezi studenty a učiteli a k položení základů třídního kolektivu projekt rozšiřuje inovací stávající koncepce tematických dílen a zejména aktivním zapojením žáků z prvních ročníků partnerské obchodní akademie ze Senice.

Hlavním cílem projektu je příprava a organizace inovovaných seznamovacích aktivit pro mládež organizovanou spolupracujícími partnerskými středními školami z České republiky a Slovenska prostřednictvím projektových aktivit:

 • přípravný 3-denní seminář pro instruktory (současní i bývalí žáci zapojených škol) a vedoucí (pedagogové) zahrnující přípravu a nácvik realizace tematických dílen a dalších bodů programu „Týdne bez hranic“ (OA Břeclav),
 • „Týden bez hranic“ obsahující tematické dílny (výtvarná, hudební, foto-video, taneční, dramatická, solvingová) a další seznamovací aktivity pro žáky prvních ročníků obou partnerských škol (příhraniční obec Mlýnky u obce Radějov),
 • společné slavnostní ukončení realizace projektu u vedoucího partnera spojené s prezentací realizace projektu, hodnocením zástupců partnerů i zapojených žáků (OA Břeclav).

Realizační tým:

 • projektový koordinátor (Ing. Jan Hájek)
 • organizační koordinátor (Ing. Dana Vilímková, Mgr. Petr Škoda)
 • vedoucí dílen (pedagogové/absolventi partnerských škol)
 • instruktoři (absolventi/žáci partnerských škol)
 • externisté (zdravotník, výtvarnice, horolezci, instruktoři sebeobrany)

Cílové skupiny projektu:

 • žáci partnerských středních škol
 • pedagogové a vedoucí pracovníci partnerských středních škol

 

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU

MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde