Školní knihovna

  • PDF
  • Tisk
  • Email

Školní knihovna

Knihovna je jedním z důležitých informačních center, je tedy nedílnou součástí každé vzdělávací instituce, kterou škola samozřejmě je.

Knihovna při obchodní akademii vznikla současně se školou v roce 1919.

DSC 0206

Nejdříve existovaly samostatně učitelská a žákovská knihovna, k jejich spojení došlo v 90. letech minulého století. V současné době se knihovna nachází v suterénu. Mnozí rodiče našich studentů si jistě tyto prostory pamatují ještě z dob svých studií, neboť se zde kdysi nacházela studentská menza společná břeclavským středním školám.

Fond knihovny v současnosti tvoří:

  • více než 8 000 titulů literatury krásné i odborné
  • výukové programy na videokazetách
  • CD
  • audiokazety
  • DVD
  • gramodesky, které jsou dnes pro mnohé studenty už raritou
  • v menší míře i učebnice

Z odborné literatury je nejvíce zastoupena literatura ekonomická, dále právnická, jazykovědná, literárněhistorická, dějepisná, pedagogická, psychologická či filozofická. K zajímavostem patří téměř kompletní řada Ottova slovníku naučného, nejrůznější encyklopedie, dějiny umění, cizojazyčná literatura anglická, německá a ruská.

A protože v knihách je uchována paměť lidstva, mají tu své místo i ty, které odrážejí charakter dob minulých...

Členem knihovny se automaticky stává každý student přijatý na obchodní akademii, služby jsou samozřejmě bezplatné. Studenti zde najdou prameny a literaturu potřebnou ke svým referátům do příslušných předmětů, tituly objevující se na seznamu doporučené četby do hodin českého jazyka a literatury.

Knihovna je současně i kabinetem vyučující českého jazyka a literatury, a tak sem mohou žáci zajít kteroukoli přestávku nebo před vyučováním.

 

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Seznam žáků 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 - zde