EdTWIN

 • PDF
 • Tisk
 • Email
                                            

 

Hlavním cílem projektu je realizace „Vzdělávání bez hranic“ a příprava mladých lidí na život a práci v Evropské unii prostřednictvím přeshraniční kooperace učitelů a žáků BHAK 10 ve Vídni a Obchodní akademie v Břeclavi. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a poznatků a na rozvíjení obchodních kontaktů se zahraničními obchodními partnery v rámci odborného předmětu Fiktivní firma/Cvičná kancelář. Projektové aktivity směřují k navázání a prohloubení vztahů mezi mladými lidmi žijícími ve společné Evropě a to na základě poznání vzájemné historie, národních tradicí, umění a kultury a přiblížení odkazu minulosti současným generacím. Zároveň si žáci při projektových aktivitách zkvalitní znalost cizího jazyka a využívání informačních a komunikačních technologií.

 Informační brožura projektu

Stěžejní body kooperace jsou rozděleny do tří tématických okruhů:

1) Fiktivní firma/cvičná kancelář – tato část je zaměřená na spolupráci fiktivních firem partnerských škol. Hlavním cílem je dosažení kvalitní a trvalé kooperace, která přesáhne časové omezení tohoto projektu.

2) Historie, kultura a umění – cílem je prohloubení poznatků a vědomostí o identitě, kultuře a tradicích partnerské země. Aktivity jsou zaměřeny nejen na poznání historie a životního stylu obou zemí, ale i na podpodu vzniku nových partnerských vztahů, prostřednictvím kterých se upevní porozumění, tolerance a vzájemná spolupráce mezi národy.

3) Praxe – cílem je realizace týdenní praxe několika žáků ve vybraných firmách partnerské země. Žáci budou mít možnost aplikovat teoretické znalosti z odborného vzdělání přímo v hospodářské praxi.

1. Fiktivní firma/cvičná kancelář

1.1  Seminář k veletrhu fiktivních firem, Veletrh fiktivních firem

 • příprava a provedení semináře
 • příprava a prezentace vypracovaných pracovních dokumentů
 • účast na mezinárodním veletrhu ve Vídni (jako vystavovatel)

Termín: 16.-17. března 2010

1.2 Návštěva Obchodní akademie BHAK Wien 10 (fiktivní firmy)

 • praktická výuka fiktivních firem na BHAK Wien 10 (program: powerpointové prezentace představující fiktivní firmy obou škol, práce ve skupinách podle jednotlivých oddělení s nácvikem obchodních operací, obchodování žáků FF)

Termín: 14.-15. prosince 2010

FOTO

1.3 Návštěva školního veletrhu fiktivních firem

 • účast FF (cvičné kanceláře) z Obchodní akademie, Břeclav na školním veletrhu FF na BHAK Wien 10
 • prohlídka BHAK Wien 10, představení aktivit realizovaných ve škole

Termín: 1. března 2011

1.4 Návštěva Obchodní akademie BHAK 10 (fiktivní firmy)

 • praktická výuka fiktivních firem na BHAK Wien 10 (program: powerpointové prezentace představující fiktivní firmy obou škol, práce ve skupinách podle jednotlivých oddělení s nácvikem obchodních operací, obchodování žáků FF)

Termín: prosinec 2011

 

2. Historie, kultura a umění

2.1 Návštěva Obchodní akademie v Břeclavi (Lednice)

 • prohlídka Obchodní akademie, Břeclav, představení aktivit realizovaných ve škole
 • historie, umění a kultura – návštěva kulturních a přírodních památek Lednicko-valtického areálu
 • průvodci v německém jazyce – žáci OA Břeclav

Termín: 25. června 2010

FOTO

2.2 Návštěva BHAK Wien 10 (K+K Monarchie, Schönbrunn)

 • prohlídka BHAK Wien 10, představení aktivit realizovaných ve škole
 • prohlídka Schönbrunnu (průvodci – žáci BHAK Wien 10)
 • prohlídka historického centra města Vídně

Termín: 20. října 2010

FOTO

2.3 Návštěva Obchodní akademie v Břeclavi (Pohansko, Mikulčice,  Dolní Věstonice, Brno)

 • prohlídka OA Břeclav, představení aktivit realizovaných ve škole
 • prohlídka expozice archeologického naleziště Pohansko (Městské muzeum a galerie Břeclav)
 • prohlídka města Břeclavi
 • exkurze na slovanské hradiště Mikulčice a do Archeologického muzea v Dolních Věstonicích
 • exkurze města Brna (prohlídka historické budovy Krajského úřadu JMK a historické části města
 • průvodci v německém jazyce – žáci OA Břeclav

Termín: 23.-25. listopadu 2010

FOTO

2.4 Kulturní akce ve Vídni

 • účast Divadla Bedřicha Kaněry při Obchodní akademii, Břeclav na mezinárodním divadelním festivalu Kuk:iz ve Vídni

Termín: 4. března 2011

2.5 Exkurze na archeologické naleziště Carnuntum (Petronell-Carnuntum)

 •  prohlídka římského legionářského tábora Carnuntum a muzea Carnuntinum (průvodcovství ve slovenském a německém jazyce)
 • společné seznamovací hry v německém a anglickém jazyce
 • komunikační jazyk: němčina, angličtina

Termín: 7. září 2011

FOTO

2.6 Návštěva Obchodní akademie v Břeclavi (Mikulov)

 • prohlídka OA Břeclav, představení aktivit realizovaných ve škole
 •  návštěva památek města Mikulova - historie, kultura a umění
 •  komunikační jazyk: němčina, angličtina

Termín: 27. září 2011

FOTO

3. Praxe

 • realizace týdenní praxe žáků obou škol v zemi partnera projektu (žáci BHAK Wien 10 v ČR a naopak žáci Obchodní akademie, Břeclav v Rakousku)
 • aplikace teoretických znalostí odborného vzdělání v hospodářské praxi
 • plánovaný počet: 4 žáci (2 z každé partnerské školy)

Termín: školní rok 2010/2011 – květen 2011

 

4. Opatření publicity

Termín: červen 2011

 

Projekt si klade za cíl vytvořit partnerství a upevnit pracovní vztahy v oblasti odborného vzdělání, historie, umění a kultury. Intenzivní spolupráce v průběhu dvou školních roků přispěje k další kooperaci i v budoucnosti.

Výsledkem spolupráce budou pracovní dokumenty jako například katalogy a charakteristika fiktivních firem, powerpointové prezentace, scénář a DVD divadelního vystoupení a další materiály, které se budou moci dále používat ve vyučování. Fotodokumentace bude zachycovat všechny projektové akce.

Projekt EdTWIN bude uveřejněný na webových stránkách obou škol:

 • základní informace o cílech projektu a partnerských školách,
 • informace o projektových aktivitách,
 • prezentace příspěvků, postřehů a aktivit v průběhu trvání a v závěru projektu

Obě partnerské školy zveřejní výsledky aktivit v informační brožuře.


Prezentace studentů vytvořené v rámci aktivit projektu

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde