Informace o praxi

  • PDF
  • Tisk
  • Email

„Šedivá je teorie, pestrobarevné jsou exotické květy na stromu praxe!“

 Jednou z důležitých odlišností studia na obchodní akademii je úzká provázanost odborných ekonomických předmětů s praxí. Praktické předměty i samotné praxe jsou u žáků velmi oblíbené z několika důvodů: po desítkách hodin teorie se z okoukaných školních lavic dostávají do nového, zajímavého prostředí, kde na vlastní kůži prožívají pracovní situace z reálného života. Konečně si mohou aktivně a prakticky vyzkoušet, zda to co studují, také tak funguje.

Praxe žáků 3. ročníků na oboru obchodní akademie probíhá formou:

  1. praxe ve firmách,
  2. učební praxe v předmětech Aplikovaná ekonomie a Cvičná kancelář.    

Praxe v podnicích a výuka v předmětech Aplikovaná ekonomie a Cvičná kancelář vhodně doplňují teoretické znalosti žáků z různých, zejména odborných, předmětů.

Ad. 1) Praxe ve firmách

Praxe probíhá v reálném pracovním prostředí ve firmách podle vlastního výběru žáků po dobu 10 pracovních dnů v měsíci květnu. Žáci zpracují zprávu z praxe, kde popisují historii a organizační strukturu podniku a činnosti, které v jednotlivých dnech vykonávali. Podrobně se zabývají tématem, které je zaujalo nebo kterému se nejvíce po dobu praxe věnovali. Závěrem hodnotí přínos praxe pro jejich vzdělání. Zpráva z praxe je součástí klasifikace v předmětu ekonomika, účetnictví nebo daně (v závislosti na vybraném tématu).

Ad 2) Učební praxe

Praktické dovednosti a návyky získávají žáci rovněž  v předmětech Aplikovaná ekonomie    (3 hodiny týdně) a Cvičná kancelář (3 hodiny týdně). Žáci si volí jeden z nabízených předmětů.

Aplikovaná ekonomie

Tento předmět přináší našim žákům společnost Junior Achievement, která poskytuje mladým lidem praktické obchodní a ekonomické vzdělání po celém světě už od r. 1919.

Předmět Aplikovaná ekonomie je koncipován jako propojení několika základních prvků: učebnice, studentské společnosti, počítačové simulace MESE (řídící a ekonomická počítačová simulace) a práce konzultanta (zástupce z podnikatelské praxe).

Základem programu Aplikované ekonomie je učebnice, z níž žáci čerpají potřebné informace k práci ve studentské společnosti a k počítačové simulaci MESE. Znalosti z učebnice jsou dále prohlubovány ve cvičebnici, která je umístěna na webových stránkách Junior Achievement www.jacr.cz.

Jedinečným rysem Aplikované ekonomie je cvičení v rámci studentské společnosti, jež žákům nabízí příležitost vést svůj vlastní podnik Již tradičně se žáci věnují kompletní přípravě, zajištění a vyúčtování školního plesu. V čele podniku stojí prezident a víceprezidenti společnosti pro jednotlivé oblasti činnosti (personální, výrobní, pro marketing, finanční), kteří jsou voleni valnou hromadou. Žákům se práce ve studentské společnosti líbí více než jakákoliv jiná část programu.Další velmi oblíbenou součástí programu APE je i počítačová a řídící simulace MESE, v níž je úkolem žáků překonat konkurenci na trhu inteligentních per EchoPenů ve výši svého zisku, prodeje a podílu na trhu. Tato soutěž vede žáky k tomu, aby přemýšleli o základních faktorech výroby, marketingu a financování podniku a dali je do souvislosti s ekonomickými principy, o kterých se učí. Během simulace určují cenu EchoPenů, stanovují objem výroby, plánují rozpočet na marketing, výzkum a vývoj a investují do zařízení továrny. Tato rozhodnutí vyžadují analytické myšlení, a proto je MESE vzrušující soutěží.

V rámci předmětu se žáci zúčastňují také akcí pořádaných školou nebo jinými institucemi, např.:

  1. Veletrhu vzdělávací nabídky - podílí se na přípravě prezentace školy,
  2. Dnů otevřených dveří - žáci provázejí po škole rodiče a zájemce o studium z řad žáků ZŠ, bývalé absolventy a hosty,
  3. charitativních sbírek.

Cvičná kancelář

Cvičná kancelář je předmět, ve kterém se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia zejména v odborných ekonomických předmětech. Výuka v tomto předmětu simuluje činnost reálné firmy - žáci musí sami navrhovat právní formu firmy, podnikatelský záměr, vyhledávat informace a zjišťovat v reálných podmínkách okolnosti nutné k založení firmy a jejímu fungování. Učí se plnit konkrétní role ve firmě, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Žáci si vyberou vlastní předmět podnikání – např. cestovní kancelář, nákup a prodej zboží, služby v oblasti reklamy.  V čele firmy stojí jednatel, který zodpovídá za celkový chod firmy. Ostatní žáci pracují v některém z oddělení (sekretariát, ekonomické oddělení včetně účtárny, prodejní a odbytové oddělení, zásobování). V průběhu výuky plní tyto pracovní úkoly: píší obchodní dopisy a smlouvy, vystavují doklady spojené s nákupem zásob a prodejem zboží a služeb, počítají a účtují mzdy, vyhledávají a zpracovávají obchodní informace, vytváří propagační materiály, katalogy, webové stránky, vytváří kalkulace nákladů a cen, sledují konkurenci, vyhodnocují hospodaření a dosažené zisky prostřednictvím účetnictví a spolupracují s ostatními pracovníky jako v opravdové firmě. V rámci výuky se zúčastňují i veletrhů fiktivních firem a cvičných kanceláří pořádaných v rámci středních škol v České republice, kde prezentují svoji podnikatelskou činnost a komunikační í schopnosti. 

Bez názvu3


 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde