Nová státní zkouška ze zpracování textů na PC

 • PDF
 • Tisk
 • Email

MŠMT schválilo novou zkoušku ze zpracování textů (směrnice o zkouškách z grafických předmětů č. 22706/2003-23 ze dne 16. prosince 2003) a STÚ/NÚOV a Interinfo ČR podepsaly dohodu o spolupráci na státních zkouškách. Letos probíhají státní zkoušky ve školách již šestým rokem.

Pravidla

 • Zpracovávaný text má 5 stran:

  - první strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur, 
  - druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami – 36 korektur,
  - třetí strana – opis textu s vynechanými znaky (řešení pravopisných jevů) – 12krát na stránce, 
  - čtvrtá strana – prostý opis textu, 
  - pátá strana – prostý opis textu.

 • Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100).
 • Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.
 • Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.

   

 • Klasifikační stupnice je čtyřstupňová: 8 000 bodů "výborný"
  7 000 bodů "chvalitebný"
  6 000 bodů "dobrý"
  5 999 bodů a méně "neprospěl"
 • . Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.
 • Zkouška trvá 30 minut.

   

 • Neúspěšný absolvent může zkoušku nejpozději do 1 roku od konání zkoušky opakovat za poloviční sazbu, tj. Kč 300,-.
 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde