Projekt EVVO

  • PDF
  • Tisk
  • Email

V tomto školním roce naše škola koncipuje svůj školní vzdělávací  program. V něm reagujeme na Strategii udržitelného rozvoje ČR a podstatně rozšiřujeme environmentální výchovu v obou  vyučovaných studijních oborech.

foto1

Proto jsme se také rozhodli zapojit do programu na Podporu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO), který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve školách v roce 2008.

foto1

Cíle projektu úzce souvisí s naplňováním cílů programu EVVO na naší škole, který v současné době realizujeme i dalšími mimoškolními aktivitami (dobrovolné brigády v našem městě, humanitární sbírky na pomoc rozvojovým zemím apod.). Tímto projektem navážeme spolupráci s dodavatelem (CEV Pálava), kterou pak budeme prohlubovat dalšími aktivitami – semináře, brigády, přednášky.

foto1

Environmentální výchovu chceme i do budoucna realizovat v rámci výuky na naší škole. V současné době vytváříme ŠVP a začleňujeme do něj i následující průřezová témata, která bezprostředně navazují na projekt – Odpady a hospodaření s nimi, Ekologické zemědělství a životní prostředí, Ochrana přírody a kulturních památek, Změny v krajině atd.

foto1

Díky tomuto projektu absolvovali studenti oboru Ekonomické lyceum ekologicky zaměřené programy – např. Rozkvetlou Pálavou (přírodovědná vycházka do NPR Děvín trasou naučné stezky s návštěvou charakteristických pálavských biotopů), Zelená lékárna (teorie alternativních léčebných metod s praktickou ukázkou využití léčivých účinků rostlin – máta, heřmánek, šípek atd.), Hrátky s vodou (zdůraznění významu a důležitosti vody s praktickými pokusy), Cesta do pravěku (seznámení s posloupností geologických období a paleontologickými aktivitami), Bobří stezkou (procházka lužním lesem a nivní loukou v NPR Křivé jezero a seznámení se životem v jezeře), Co do popelnice nepatří (zaměření na třídění odpadu zakončené praktickou výrobou recyklovatelného papíru) a Ochrana přírody a zákon (ekohry, právnická exkurze do ochrany přírody, Natura 2000 atd.). - v Centru ekologické výchovy Pálava v Mikulově. V nich si rozšířili své znalosti a procvičili dovednosti získané v hodinách biologie. K doplnění poznatků z oblasti EVVO jsme zakoupili také větší množství učebních pomůcek, které budou i nadále využívány při výuce ve škole.

foto1

Věříme, že zkušenosti v oblasti EVVO získané pod vedením zkušených odborníků, se jistě stanou impulzem k tomu, aby se udržitelný rozvoj stal celoživotní motivací mladých lidí.

foto1

Ing. Vladana Šedá

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde