Společné odemykání hraniční řeky Dyje

 • Tisk

Název projektu: Společné odemykání hraniční řeky Dyje 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) Rakousko-Česká republika 2007 – 2013
Prioritní osa: 1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Oblast podpory: OP 3 - Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
Realizace projektu: 04/2010 – 07/2010
Vedoucí partner: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Partneři projektu: BHAK & BHAS Laa an der Thaya BHAK & BHAS Wien 10
Rozpočet: 19 542,-- EUR (cca 497 200,-- CZK)
Realizace: 03.05.2010 – 16.07.2010

 

Klíčové aktivity:

 • 1.A odborný dvoudenní seminář jízdy na raftu pro pedagogy, vedoucí pracovníky a vybrané zástupce mládeže (teorie i praxe: 1. den na řece Dyji, 2. den: na řece Jihlavě /Mohelno-Ivančice/ nebo Dyji /Nové Mlýny-Břeclav/ dle aktuálního stavu vody umožňující sjezd):
  BHAK LAA: 2 žáci + 2 pedagogové (auto Laa-Břeclav-Laa),
  BHAK Wien: 4 žáci + 4 pedagogové (vlak Wien-Břeclav-Wien),
  OA Břeclav: 6 žáků + Sč, Lá, Fa, Nosek, Hájek, Kubát – celkem 24 osob,
  11. - 12. června 2010,
  1.B školení instruktorů vodní turistiky/raftingu zajišťující garanci odb. způsobilosti (Brno): Šk – OA Břeclav, 4. – 6. června 2010;
 • pořízení raftů včetně příslušenství nezbytných z legislativního hled. a požadavků na bezpečnost rak. partnerů při účasti na organizovaném raftovém sjezdu řeky Dyje/Jihlavy (6 raftů s pádly, vestami, přilbami; VZ dle z. č. 137/2006 Sb.; resp. publicita programu): Hájek - OA Břeclav, 05-06/2010,
 • příprava a realizace společného celodenního raftového sjezdu žáků pod vedením proškolených pedagogů a odborníků partnerských organizací (zahájení v Břeclavi, sjezd řeky Dyje v úseku Břeclav/CZ/ - Hohenau an der March/AT/, ukončení akce po přesunu autobusem v místě zahájení raftového sjezdu, OA Břeclav):
  BHAK LAA: 6 žáků + 2 pedagogové,
  BHAK Wien: 9 žáků + 4 pedagogové,
  OA Břeclav: 15 žáků + Šk, Šč, Lá, Nosek, Hájek, Kubát – celkem 42 osob,
  30. červen 2010

Realizační tým:

 • koordinátor projektu: Ing. Jan Hájek (řízení realizace projektu dle projektové žádosti, kontrola čerpání rozpočtu, zajištění publicity projektu, závěrečný monitoring, atd.),
 • asistent koordinátora projektu: Vlastimil Kubát (asistence a příprava projektových aktivit: seminář+školení a raftový sjezd, dozor mládeže).

Cílové skupiny projektu:

 • žáci partnerských středních škol,
 • pedagogové a vedoucí pracovníci partnerských středních škol.

FOTO Z AKCE

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Hájek
00420 774 720 103
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript