Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • Tisk

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • Sdružení bylo registrováno dne 14. října 1991 na MV ČR a na třídních schůzkách byly schváleny stanovy sdružení.

Hlavním cílem založení sdružení bylo umožnit škole realizovat nadstandardní akce pro žáky školy. Jedná se o akce, které mají za cíl:

 • prezentovat školu na veřejnosti (ples školy, odborné soutěže, propagační akce apod.),
 • organizovat nadstandardní akce pro studenty a spolufinancovat akce zařazené ve školním vzdělávacím programu (startovací týden, lyžařský výcvikový kurz, kurz ocrany člověka za mimořádných situací, apod.),
 • zkvalitnit vybavení prostor školy a organizovat akce k lepšímu využití volného času (klubovna, žákovská knihovna, organizování zájmových kroužků, apod.),
 • zajistit důstojný průběh maturit, podporovat dobré studijní výsledky a aktivitu žáků (odměny pro nejlepší žáky, květiny, občerstvení, apod.).

V čele sdružení stojí Výbor SRDPŠ v tomto složení:

Předseda:

Marcela Průdková

Hospodář:

Lenka Krontorádová

Členové výboru

  • 1. A    p. Pardovská
  • 1. B    p. Nováková
  • 2. A    p. Kubíková 
  • 2. B    p. Husičková
  • 3. A    p. Radkovičová
  • 3. B    p. Trčková
  • 4. A    p.  Průdková 
  • 4. B   p. Klvaňová
 • Rada se schází 1x za pololetí nebo je svolána v případě potřeby.
 • Členy SRDPŠ jsou rodiče všech nezletilých žáků a zletilí žáci školy.
 • Roční členský příspěvek je Kč 300,-- na žáka.
 • Dalšími příjmy sdružení jsou dary od fyzických a právnických osob, příjmy z akcí pořádaných školou.

PRÁVĚ SE DĚJÍ ZMĚNY OHLEDNĚ SDRUŽENÍ RODIČŮ, JAKMILE VŠE ZAKTUALIZUJEME, BUDOU ZDE NOVÉ INFORMACE.