SRBSKO

Mezinárodni vodácky kemp IBAR 2006 - návštěva pedagogů ze Srbska v Břeclavi

Naše spolupráce s partnerskou školou v Arandjelovacu (Srbsko) v r. 2006 pokračovala i na podzim, kdy k nám do Břeclavi zavítala skupina pedagogů - vyučující odborných ekonomických předmětů, matematiky, tělocviku a angličtiny.

¨

Strávili zde 4 dny, kdy sice moc nepřálo počasí, bylo chladno a deštivo, ale realizaci programu návštěvy přesto nic nebránilo. Hosté plně využili možnost poznat systém práce na naší škole, uskutečnili několik hospitací na hodinách ve výše zmíněných předmětech, seznámili se např. se softwarovými programy pro výuku psaní, během hospitací navštívili i naši multimediální učebnu, jazykové učebny a tělocvičnu.

Jeden den jsme jim připravili den plný cestování. Ráno jsme nasedli na Pendolino a „letěli“ jsme do Prahy. Většina hostů byla v Praze poprvé, a myslím si, že jejich dojmy docela výstižně charakterizuje výrok Dragany Andjelič, učitelky angličtiny: „I have fallen in love with Prague“ (zamilovala jsem se do Prahy).

Co bylo ale nejpodstatnější, v rámci tohoto programu se uskutečnilo i několik jednání, kde jsme prodiskutovali další možnosti našich vzájemných kontaktů a spolupráce. A tak jsme se v poslední den jejich pobytu rozloučili s konstatováním, že se opět uvidíme v roce 2007.