Srbsko 2009

FotografieNaše dlouhodobá spolupráce s Ekonomicko – hotelovou školou Slobodana Miniče pokračovala i v roce 2009, kdy jsme v listopadu opět zavítali do města Arandjelovac, kde škola sídlí.
Pobyt v Srbsku umožnil pokračování aktivit, které slouží jako motivace českých
a srbských studentů ke spolupráci v programu „fiktivní firma“, v pořádání soutěží v angličtině, programu ZAV, novinkou byla soutěž v matematice. Soutěž v angličtině proběhla formou volného rozhovoru s členy hodnotícího týmu (učitelé angličtiny s obou partnerských škol) na dané téma, které si každý soutěžící vylosoval. Hodnotila se schopnost plynule hovořit, schopnost porozumět a reagovat na doplňující otázky členů hodnotícího týmu, úroveň slovní zásoby a gramatická stránka. Obdobným způsobem, ale písemnou formou, se uskutečnila i soutěž v matematice.Další aktivitou byl projekt „fiktivní firma“. V minulém školním roce jsme na Obchodní akademii Břeclav zřídili fiktivní cestovní kancelář. V budoucnu plánujeme též založit další fiktivní firmu, tentokrát obchodní, za účelem rozvinutí fiktivního prodeje mezi naší a srbskou obchodní fiktivní firmou. V rámci těchto setkání proběhly prezentace obou partnerských firem.
Čtvrtou aktivitou byl další rozvoj spolupráce v psaní v programu ZAV. Konkrétně šlo o shromáždění aktuálních srbských textů jako podkladu pro frekvenční analýzu, zaškolení učitelů informatiky srbské školy k zavedení programované výuky ZAV, ovládání anglické klávesnice v anglickém jazyce, včetně testování přímo ve škole a vyzkoušení možnosti aplikace klávesnicových výukových her jako doplňkové výuky ovládání klávesnice v režimu azbukového zobrazování.
Další „novinkou“ bylo ubytování – bydleli jsme v nově vybudovaném skanzenu, což byly domy postavené v dobovém stylu, zevnitř ovšem vybavené jako turistické penziony. Součástí programu bylo také poznání kultury, historie, současnosti a místních tradic partnerské země a navázání individuálních kontaktů mezi studenty a pedagogy. Při cestě do Arandjelovacu jsme si udělali prohlídku hlavního města Bělehradu, kde jsme také navštívili vojenské muzeum.Během pobytu jsme navštívili město Kragujevac, kde jsme si prohlédli historické a kulturní památky. Navštívili horské pravoslavné kláštery a velice působivá byla i návštěva jeskyně, kde byly objeveny pozůstatky neandrtálského člověka.
Poslední den našeho pobytu nám naši partneři připravili společenský večer - hostinu ve stylové restauraci, nebo spíše kolibě, což byla večeře o štyrech chodech - speciality z divočiny. Kromě toho se tam hralo, zpívalo a tancoval se tradiční balkánsky tanec kolem stolu. Byl to večer, který jsme právem označili za vyvrcholení našeho pobytu v Srbsku.

Zpracoval: Mgr. Maroš Ščerbík, vedoucí projektu