Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

Dotazník k vydávaným učebnicím


Údaje o odběrateli
Název organizace:
Jméno, kontakt (telefon, e-mail):
Název učebnice:
Otázky
Jak hodnotíte formální stránku učebnice? (grafická stránka - velikost písma, zpracované tabulky, odlišení základního a rozšiřujícího textu, atd.):
Jak hodnotíte obsah učebnice? (řazení učiva v učebnici, rozsah učiva, přístupnost použitého jazyka, atd.)?
Je podle Vás v učebnici látka srozumitelně vysvětlena?
Je v učebnici dostatečný počet příkladů (řešených i neřešených)?
Do učebnice bych zařadil/a...
Další náměty a připomínky:
____________________________
Copyright OABV 2008