Lightbox JS v2.0 | Test Page

14. regionální veletrh fiktivních firem v Boskovicích

Dne 25. února 2010 se sedm žáků 3. B zúčastnilo regionálního veletrhu fiktivních firem v Boskovicích s mezinárodní účastí. Tako akce byla žákům velkým přínosem, navázali spoustu obchodních kontaktů pro budoucí spolupráci s ostatními fiktivními firmami různých středních škol fungujícími pod hlavičkou CEFIF. Prodejem fiktivního zboží a výrobků získali tržby, které budou cenným výnosem při evidenci podnikatelské činnosti jejich fiktivní firmy NAFIF, s. r. o. založené v rámci předmětu Cvičná kancelář. Žáci se zúčastnili několika soutěží, ve kterých získali ocenění jako např. 4. místo v hodnocení „nejlepší stánek“, 7. místo v hodnocení „nejlepší katalog“ a za celkový předvedený výkon na veletrhu včetně ústní prezentace firmy získali „Zvláštní cenu CEFIF“ mezi 22 zúčastněnými fiktivními firmami.

Veletrh fiktivních firem ve Vídni

Tato dvoudenní akce byla uskutečněna v rámci projektu EdTwin. Dne 16. 3. 2010 se žáci předmětu Cvičná kancelář zúčastnili semináře „Verkaufsgespräch und Verkazfstechnik“, který uspořádala fiktivní firma Dessous und Babymoden, GesmbH D & B, při BHAK & BHAS Wien 10, Pernerstorfergasse 77, 1100 Wien. Seznámení s firmou proběhlo formou prezentace, následovalo rozdělení žáků OA Břeclav do skupin (nákup, prodej, kontrola a doplňování odborného textu), kterým se věnovali žáci rakouské školy. V jednotlivých skupinách žáci procvičovali obchodní operace, které mohou uplatnit na veletrhu. Každý žák prošel všemi pracovišti, naučil se používat obchodní fráze v němčině, vyplnit formuláře nachystané firmou Dessous a Babymoden. Kromě pracovních činností žáci OA Břeclav absolvovali exkurzi v prostorách partnerské školy ve Vídni. Následující den se žáci zúčastnili veletrhu fiktivních firem konaného ve vídeňském Rathaus. V 8:00 h proběhla kontrola stánků, následovalo obchodování od 8:30 h do 15:30 h, reklamní akce vybraných firem a navazování obchodních kontaktů. Veletrhu se zúčastnili zástupci fiktivních firem z: Rakouska, České republiky, Slovenska, USA a Bulharsko. Naše fiktivní firma získala mnoho cenných kontaktů, žáci si v praxi ověřili teoretické znalosti při prodeji zboží, významným přínosem byla komunikace v anglickém a německém jazyce.