Lightbox JS v2.0 | Test Page

33. turnaj halové kopané ve Vídni

Fotbalové družstvo studentů Obchodní akademie Břeclav bylo pozváno na 33. mezinárodní halový turnaj pořádaný školami BHAK a BHAS Vídeň, který se uskutečnil 15. a 16. prosince 2009. Turnaj se hrál ve vídeňské městské hale za účassti 20 družstev. Držstvo OA Břeclav obsadilo 14. místo s velice vyrovnanými výsledky. Úroveň soupeřů byla velmi vysoká. Některé školy se specializují na výuku kopané nebo jsou to školy sportovní. Pro studenty, kteří reprezentovali naši školu, to byla velká zkušenost a sportovní zážitek. Studenti vystupovali velmi slušně, sportovně a vzorně prezentovali naši školu.