Lightbox JS v2.0 | Test Page

Soutěže v grafických disciplinách

Již několik desetiletí pořádáme soutěže v grafických disciplinách. Zatímco dříve maminky a babičky současných našich studentů soutěžily v opisu na mechanických psacích strojích, těsnopise a stenotypistice, naši žáci si nyní měří své výkony v desetiminutovém opisu na klávesnici počítače – ve dvou kategoriích: žáci 1. ročníku a dále pak žáci 2.-4. ročníku, korektuře textu a wordprocessingu.
Školní soutěži předchází výběr v třídních kolech a vítězové školního kola postupují do krajské soutěže, která se letos uskutečnila 30. března na Gymnáziu v Hustopečích a republikové kolo pak proběhlo ve dnech 28. až 29. dubna t. r. na Obchodní akademii v Pelhřimově.
Nejlepší umístění našich studentů v krajském kole:
Wordprocessing: 3.-4. místo Vlastimil Krmíček, 3. A
Korektura textu: 5. místo Michaela Kosičová, 3. C
Opis: 13. místo Ondřej Adámek, 4. C
Dále se účastnily: Martina Pilátová (korektura textu a opis), v opisu ještě Ludmila Kubánková , 2. B a Markéta Školová, 3. A.
Do celostátního kola byli nominováni a reprezentovali nejen Obchodní akademii Břeclav, ale i Jihomoravský kraj již výše zmiňovaní Vlastimil Krmíček – 14. místo a Michaela Kosičová, která byla v republice 18.
Všem srdečně blahopřejeme.

Vítězné pořadí ve školním kole:

10minutový opis - 1. ročníky

  • 1. Nikola Pláteníková, 1. A
  • 2. Iveta Uhrová, 1. A
  • 3. Jakub Osička, 1. A

10minutový opis - 2. až 4. ročníky

  • 1. Ondřej Adámek, 4. C
  • 2. Ludmila Kubánková, 2. B
  • 3. Markéta Školová, 3. A

Korektura textu

  • 1. Michaela Kosičová, 3.C
  • 2. Martina Pilátová, 3. A
  • 3. Dana Haluzová, 4. A