Vítejte

DSC_1967-1

na stránkách střední odborné školy s více než 90letou tradicí ve vzdělávání žáků v zajímavých a perspektivních oborech ekonomického zaměření.

 

 

Kontakt

mapa

Adresa: Smetanovo nábřeží 17/1224, 690 02 Břeclav 
Tel./fax: 519 326 345 
 Fakturační údaje a emailové kontakty.

Profil

Od 1. 9. 2020 nabízíme absolventům 9. tříd ZŠ 60 míst – 2 třídy tradičního čtyřletého studijního oboru:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Tradiční čtyřletý obor modernizovaný podle školního vzdělávacího programu, zakončený maturitní zkouškou, který umožňuje absolventům:

  • dobře se uplatnit se na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích
  • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
  • pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření

  Od 3. ročníku si žák vybírá  předměty odborné specializace:

  učební praxe: aplikovaná ekonomie nebo cvičná kancelář, integrovaný ekonomický předmět

  Absolvent získá

  • znalost českého jazyka a schopnost jeho používání
  • znalost dvou cizích jazyků (první cizí jazyk – úroveň B2, druhý cizí jazyk - úroveň A2 až B1), kromě jazyka anglického, který je povinný, může žák studovat jazyk německý, španělský, francouzský nebo ruský
  • znalost matematiky na úrovni umožňující pokračovat ve studiu na VŠ i dovednost aplikovat ji v ekonomické praxi
  • schopnost orientovat se v současné společnosti, myslet analyticky a synteticky, zapojit se do pracovního týmu, komunikovat i realizovat se v moderním světě
  • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
  • praktické dovednosti potřebné k výkonu ekonomických profesí
  • znalost a vedení účetnictví i daňové evidence – ručně i pomocí softwaru
  • schopnost orientovat se v právních normách
  • schopnost ovládat a využívat PC a další prostředky IKT včetně psaní desetiprstovou hmatovou metodou
  • praktickou znalost obchodní korespondence

  Výhody studia na OA

   • bezplatné vzdělávání ve státní škole
   • možnost ubytování v Domově mládeže a stravování ve studentské menze v Břeclavi
   • zajímavý studia doplňkový program: „startovací týden“ (adaptační kurz, který usnadní žákům prvních ročníků začlenit se do nového kolektivu a seznámit se s učiteli), lyžařský kurz, kurz ochrany člověka za mimořádných situací, ples školy, řada besed, sportovních dnů, tuzemských i zahraničních exkurzí a výletů (včetně zájezdu do země cizího jazyka, který žák studuje, a tradiční exkurze žáků 4. ročníků do Prahy)
   • bohatý studentský život - nabídka zájmových kroužků:

   - Divadlo Bedřicha Kaněry

   - školní studentský časopis Piknik

   - kroužek matematiky a účetnictví

   - další kroužky podle aktuálních požadavků žáků

    Materiální vybavení OA

     • 8 kmenových tříd
     • čtyři počítačové učebny
     • Wi-Fi síť umožňující připojení na internet v celé budově, moderní výuková výpočetní technika (interaktivní tabule, data-videoprojektory, testovací souprava)
     • čtyři jazykové učebny
     • učebny pro výuku odborných předmětů
     • tělocvična, posilovna, hřiště
     • aula, knihovna
     • studentská klubovna
       

      Zkuste hledání

      Němčina do škol

      nemcina 

      Výuka ZAV

      Nová maturita

      logocermat

      Aktuality, novinky

      Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

      http://www.spsbv.cz

      Informace o příjimacím řízení zde