Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • PDF
 • Tisk
 • Email

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • Sdružení bylo registrováno dne 14. října 1991 na MV ČR a na třídních schůzkách byly schváleny stanovy sdružení.

Hlavním cílem založení sdružení bylo umožnit škole realizovat nadstandardní akce pro žáky školy. Jedná se o akce, které mají za cíl:

 • prezentovat školu na veřejnosti (ples školy, odborné soutěže, propagační akce apod.),
 • organizovat nadstandardní akce pro studenty a spolufinancovat akce zařazené ve školním vzdělávacím programu (startovací týden, lyžařský výcvikový kurz, kurz ocrany člověka za mimořádných situací, apod.),
 • zkvalitnit vybavení prostor školy a organizovat akce k lepšímu využití volného času (klubovna, žákovská knihovna, organizování zájmových kroužků, apod.),
 • zajistit důstojný průběh maturit, podporovat dobré studijní výsledky a aktivitu žáků (odměny pro nejlepší žáky, květiny, občerstvení, apod.).

V čele sdružení stojí Výbor SRDPŠ v tomto složení:

Předseda:

Marcela Průdková

Hospodář:

Lenka Krontorádová

Členové výboru

  • 1. A    p. Pardovská
  • 1. B    p. Nováková
  • 2. A    p. Kubíková 
  • 2. B    p. Husičková
  • 3. A    p. Radkovičová
  • 3. B    p. Trčková
  • 4. A    p.  Průdková 
  • 4. B   p. Klvaňová
 • Rada se schází 1x za pololetí nebo je svolána v případě potřeby.
 • Členy SRDPŠ jsou rodiče všech nezletilých žáků a zletilí žáci školy.
 • Roční členský příspěvek je Kč 300,-- na žáka.
 • Dalšími příjmy sdružení jsou dary od fyzických a právnických osob, příjmy z akcí pořádaných školou.

PRÁVĚ SE DĚJÍ ZMĚNY OHLEDNĚ SDRUŽENÍ RODIČŮ, JAKMILE VŠE ZAKTUALIZUJEME, BUDOU ZDE NOVÉ INFORMACE. 

 

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde