Česko-slovenský studentský časopis

  • PDF
  • Tisk
  • Email

Zcela nový studentský časopis PIKNIK je hlavním výstupem přeshraničního projektu s názvem Podpora rozvoje jazykových a občanských kompetencí žáků intenzifikací kontaktů mezi středními odbornými školami, zkráceně Česko-slovenský studentský časopis.

 

Hlavním cílem projektu je posílení pozice slovenského jazyka v České republice a posílení povědomí slovenských studentů o jazyce českém prostřednictvím přípravy, zpracování a vydávání společného časopisu PIKNIK, organizace výměnných pobytů (stáží) členů redakčních rad a společných socio-kulturních akcí .

Cílové skupiny:

  • žáci partnerských škol,
  • pedagogové a vedoucí pracovníci partnerských škol,
  • žáci základních a dalších středních škol v příhraničním regionu,
  • místní a regionální orgány, vzdělávací a školící instituce.

 

Více informací o projektu i časopisu včetně doposud vydaných čísel naleznete na stránkách: www.oabv.cz/piknik.


 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde