Divadlo theater

 • PDF
 • Tisk
 • Email

 

Projekt "Divadlo - Theater" byl předložen a schválen ve IV. kole Dispozičního fondu, který je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a který svým charakterem navazuje na úspěšný program přeshraniční spolupráce Phare CBC - Společný fond malých projektů.

Hlavním cílem projektu je uskutečnění dvoudenní série divadelních představení, která budou postupně zrealizována na dvou partnerských školách projektu - první den na Bilingvním reálném gymnáziu II. stupně školského spolku Komenský ve Vídni a druhý den na Obchodní akademii, Břeclav.

Výsledkem tohoto projektu je divadelní představení Rychlé šípy

Specifické cíle projektu:

 • navázání a upevnění partnerství mezi oběmi partnerskými školami
 • výměna poznatků a zkušeností v oblasti školního divadla
 • nácvik společného divadelního představení a následná prezentace široké veřejnosti
 • získání praktických zkušeností s realizací evropského projektu přeshraniční spolupráce
 • posílení jazykových dovedností a kompetencí

Cílové skupiny:

 • studenti Obchodní akademie, Břeclav a Bilingvního reálného gymnázia II. stupně školského spolku Komenský ve Vídni
 • odborní pracovníci obou škol (lektoři, vedoucí divadelních kroužků)
 • zástupci široké veřejnosti

Zpracovatel projektu:

 • Obchodní akademie, Břeclav (Ing. Jan Hájek)
 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde